Kategorije

Oznake

Astronomski centar Rijeka Boris Caput cipmann Dijana Ferković Ekonomski fakultet u Rijeci Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka Filozofski fakultet u Rijeci izložba izložbe Jasminka Ujčić Kastafska ljetna škola inovativnosti Kastav Klub inovatora KIN konferencije korištenje prostora Matea Cavrić mentoriranje mladi inovatori otvorenje programiranje Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci radionice Renato Stanković sastanak Savez inovatora PGŽ STEM Tehnička škola Rijeka Udruga Trija Zajednica tehničke kulture Rijeka

Arhiva

Kastavski projekti predstavljeni na Konferenciji INSPIRA LEADER

Grad Kastav je sudjelovao na Konferenciji INSPIRA LEADER i Salonu zelenih i digitalnih tehnologija koji se održavaju u Opatiji od 21.do 23. travnja.

 

INSPIRA LEADER – Salon zelenih i digitalnih ideja – je zamišljena kao mjesto susreta organizatora malih lokalnih zajednica, prvenstveno lokalnih akcijskih grupa, s potpornim i znanstveno-istraživačkim organizacijama, te poduzetnicima koji mogu ponuditi rješenja aplikativna u ruralnim prostorima.

 

Organizatori konferencije su Lokalna akcijska grupa “Terra liburna”, Riječka razvojna agencija PORIN – Centar EUROPE DIRECT i LEADER mreža Hrvatske. Organizatori uz Partnere okupili su mnoge zainteresirane na predavanjima na temu Europskog Zelenog plana (EU – DG Environment) i digitalizacije poljoprivrednog sektora (EU – DG Agri), te drugih relevantnih tema (otpornost zajednice, digitalizacija, energetska neovisnost, mogućnosti za financiranja aktivnosti usmjerenih na zelenu i digitalnu tranziciju putem operacija u okviru LRS LAG-ova i FLAG-ova).

 

Kroz dva dana predstavljaju se projekti, inicijative, proizvodi i usluge te održavaju panel rasprave. Predstavnici Grada Kastva Renato Stanković, voditelj projekata i Matea Cavrić, voditeljica poduzetničkog inkubatora KASPI, bili su predavači na temu „Pametnog življenja u Kastvu“ i predstavljanja novootvorenog poduzetničkog inkubatora „KASPI“.